Vuokrausehdot

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä sekä korvaamaan vahingot joita näistä säännöistä poikkeamisesta aiheutuu. Vuokralaisen tulee itse huolehtia vieraidensa tietävän heitä koskevat ehdot koskien mm. piha-alueiden, astioiden ja wc-tilojen käyttöä, sekä ulko-ovien suljettuina pitämistä.


Yleiset sopimusehdot

Tilojen vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen.

Vuokrasopimus tehdään etukäteen kirjallisena.

Gellariassa järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia.

Vuokrauksen kohde

Sovitun mukaisesti:

Gellarian kaksi tai kolme juhlahuonetta. Tämän tilan suurin sallittu asiakasmäärä on 36 henkilöä.

Istumapaikkoja sisällä on 21 henkilölle, erikseen sovittuna saatavissa +6 paikkaa.

Varastotilat ja niissä ja muissa kaapeissa olevat tavarat ja tarvikkeet eivät ole vuokralaisen käytössä,

Keittiötilat ovat ainoastaan Gellarialta tilaisuuteen tilatun henkilökunnan käytettävissä.

Vuokraukseen sisältyy aina juhlahuoneissa olevien kylmälaitteiden ja äänentoistolaitteiden käyttö ja muut kalusteet.

Tilaan on pyynnöstä saatavissa myös kahvinkeitin, vedenkeitin, induktioliesitaso ja mikroaaltouuni.

Gellarian oma ennalta esitelty piha-alue, vuokralaisen tulee ehdottomasti huolehtia etteivät vieraat kulje tai oleskele taloyhtiön yhteisillä tai asukkaiden yksityisillä alueilla.

Vuokraukseen sisältyy aina yhden parkkipaikan käyttö. Toinen parkkipaikka sopimuksen mukaan.

Astiat vuokrasopimukseen eritellyn mukaisesti. Astiavuokraus Gellariassa järjestettäviin tilaisuuksiin edellyttää aina vähintään yhden tarjoiluhenkilön tilaamista Gellarialta.

Tarjoiluastiat voi tarvittaessa noutaa edellisenä päivänä. Ruokailuastiat ovat katettuna sovitusti valmiiksi buffettiin tai pöytiin. Vuokralainen huolehtii käytettyjen astioiden toimittamisesta keräyspisteeseen tilaisuuden aikana.

Loppusiivous ja astioiden tiskaus sisältyy astiavuokraan.

Muualla järjestettäviin tilaisuuksiin astioiden nouto ja palautus tai toimitus sovitaan tapauskohtaisesti.

Vuokra-aika

Sovitaan tapauskohtaisesti ja kirjataan vuokrasopimukseen.

Tilojen tulee olla tyhjät ja sovitussa palautuskunnossa vuokrasopimuksessa sovittuun aikarajaan mennessä.

Varaaminen, maksaminen ja peruutusehdot

Vuokralaiselle lähetetään varauslasku 50% loppumaksusta, jonka maksaminen vahvistaa varauksen. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti.


Loppumaksusta asiakas saa toisen laskun kuukautta ennen tapahtumaa. Loppulaskun maksuaika on 14 vuorokautta.

Jos tilaisuuteen on aikaa alle 1 kk varauksesta, maksetaan vuokrahinta kokonaisuudessaan varatessa.

Etukäteen laskuttamattomat varaukset maksetaan vuokrasopimuksesta löytyvillä maksutiedoilla.

Jos asiakas peruu varauksen viimeistään 6 kuukautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, varausmaksu palautetaan. Peruutuksen tapahtuessa 14 vrk tai lähempänä sovittua vuokrauksen ajankohtaa, veloitetaan koko vuokrahinta täysimääräisenä.

Ylivoimaisesta esteestä johtuvan syyn vuoksi kuten esimerkiksi tulipalo, myrskyn aiheuttamat tuhot, vesivahinko tai ilkivalta, Gellarialla on oikeus perua varaus ennen tilaisuuden ajankohtaa ilman korvausvelvollisuutta. Tällöin vuokralaiselle korvataan maksamansa summa täysimääräisesti takaisin.

Vahingot, vakuutukset ja siivous

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa olleiden toiminnasta tai huolimattomuudesta. (Esimerkiksi viemärien tukkeutuminen sinne kuulumattomien tuotteiden vuoksi)

Tiloissa olevat vuokralaisen tavarat ovat hänen omalla vastuullaan eikä niitä ole vakuutettu Gellarian toimesta.

Vuokraan sisältyy perusloppusiivous (lattioiden, pöytäpintojen ja tuolien pyyhintä , wc-tilojen siivous) Erityistä siivousta vaativien jälkien poistosta seinä-, lattia-, tai kattopinnoissa ja kalusteissa tai esim. rikkoutuneiden pullojen, oksennuksen tai tupakantumppien siivouksesta sisätiloissa tai Gellarian piha-alueella huolehtii vuokralainen. Näiden siivoamisesta veloitamme toteutuneiden kustannusten lisäksi 90€/h.

Vuokralainen ei saa naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita.

Rikkoutuneista rakenteista, kalusteista ja varusteista veloitetaan erikseen.

Gellaria ei voi vaikuttaa sähkökatkoksiin, hyönteisten, sään, liikenteen tai lähiympäristön rakennustöiden aiheuttamiin häiriöihin vuokra-aikana.

Yleinen järjestys ja turvallisuus

Tilassa on koodilukko, johon vuokralainen saa sovitun vuokra-ajan voimassa olevan koodin ja huolehtii ovien sulkemisesta tilaisuuden päätyttyä tai vaihtoehtoisesti Gellarian työntekijät huolehtivat ovien avaamisesta ja lukitsemisesta.

Vuokralainen vastaa vuokra-aikana siitä ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tiloihin.

Avotulen, kynttilöiden, sädetikkujen ja muiden ilotulitteiden käyttö sisätiloissa on kielletty.

Ulkotulet tulee sijoittaa vähintään kahden metrin etäisyydelle rakenteista, seinistä ja ajoneuvoista ja siten ettei niistä aiheudu vahinkoa irtaimistolle tai kasvillisuudelle. Ulkotulet tulee sammuttaa tilaisuuden päätyttyä.

Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille varatulla piha-alueella siten ettei siitä aiheudu haittaa. Tupakantumpit tulee kerätä purkkiin, ei heittää maahan/istutuksiin.

Vuokranantaja ei vastaa tiloihin tuoduista tai niihin jätetyistä arvokkaista esineistä.

Live-musiikin tulisi loppua klo 22 mennessä. Tämän jälkeen myös Gellarian oman äänentoiston voimakkuus tulee säätää sellaiselle tasolle ettei se aiheuta meluhaittaa lähiympäristöön. Juhlatilan ulko-ovet tulee myös pitää suljettuina klo 21 jälkeen ja turhaa piha-alueilla oleskelua tulee välttää.

Gellariassa järjestettävät tilaisuudet ovat yleensä luonteeltaan yksityistilaisuuksia, joissa omien alkoholijuomien tarjoilu vastikkeetta on sallittu, samoin musiikin soittaminen maksutta. Gellarialla ei ole anniskeluoikeuksia jolloin alkoholin myyminen tai muu vastikkeellinen luovutus on kielletty.

Muun luonteisten tilaisuuksien järjestämisestä tulee sopia etukäteen vuokranantajan kanssa ja tällöin vuokralainen itse huolehtii omalla kustannuksellaan kaikista tarvittavista luvista (Teosto, Gramex, alkoholi-ilmoitus) sekä mahdollisista laiminlyönneistä aiheutuneista seuraamuksista.

Vuokralainen vastaa siitä että kaikki tilaisuuteen osallistuvat noudattavat vuokrausehtoja.

Gellarialla on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa kiinteistölle tai irtaimistolle tai näitä vuokrausehtoja ei noudateta. Tällöin vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvia mahdollisia kuluja vuokralaiselle tai palauttamaan vuokraa tai osaa siitä.